شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 صبح لغایت 7 بعد از ظهر
 • با ما تماس بگیرید

  276 0828 0919 - 069 2114 0933

 • آدرس ما :

  شهرک گلستان ، خیابان کوهک ، نبش نسیم ششم

 • تماس با ما
 جعبه فرمان چیست | مرکز تعمیرات هیوندا

جعبه فرمان چیست | مرکز تعمیرات هیوندا

در مطلب امروز می خواهم به بررسی علائم خرابی جعبه فرمان و راه های برطرف کردن خرابی آن بپردازم .ما در مرکز تخصصی شماره 1 تویوتا ، تعمیرات تویوتا و سرویس دوره ای تویوتا را در تهران با بهترین کیفیت و در سریعترین زمان ممکن ،با بهترین مکانیک ها و با بهترین قطعات برای شما عزیزان انجام میدهیم .

علائم خرابی جعبه فرمان چیست ؟

نقص  :

دلیل(راه اصلاح عیب)

1.خلاصی زیاد در سیستم فرمان:

اولین دلیل:لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

دومین دلیل:لقی در اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

سومین دلیل:خوردگی قطعات سگدست(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

چهارمین دلیل:لقی یاتاقان چرخ(تعویض قطعه معیوب)

علائم خرابی جعبه فرمان | جعبه فرمان | جعبه فرمان چیست

2.سفتی فرمان:

اولین دلیل:کم بودن یا نامساوی بودن باد تایرها(تنظیم باد تایرها)

دومین دلیل:اصطکاک در جعبه فرمان(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

سومین دلیل:اصطکاک در اهرم بندی(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

چهارمین دلیل:اصطکاک در کینگ پین(روغن کاری – تعویض قطعات خورد شده)

پنجمین دلیل:میزان نبودن فرمان(کستر-کمبر-تواین)(در صورت لزوم دوباره تنظیم گردد)

ششمین دلیل:دفرمه شدن شاسی(شاسی را میزان کنید)

هفتمین دلیل:ضعیف شدن فنرهای جلو(تعویض فنرها)

3.گیج بودن فرمان خودرو:

اولین دلیل:کم بودن یا نامیزان بودن باد تایرها(تایرها را تا میزان صحیح باد کنید)

دومین دلیل:لقی اهرمها(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده – روغن کاری)

سومین دلیل:لقی دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده – روغن کاری)

چهارمین دلیل:میزان نبودن چرخهای جلو(کستر-کمبر)(زوایای چرخ را میزان کنید)

پنجمین دلیل:شل بودن اهرمها(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)

ششمین دلیل:لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)

هفتمین دلیل:لقی زیاد در کینگ پین(تعویض قطعات خورد شده)

هشتمین دلیل:لق بودن فنرهای عقب(محکم کردن)

نهمین دلیل:ناقص بودن میله های تعادل دهنده(محکم کردن قطعات و اتصالات  ویا تعویض در صورت خرابی)

علائم خرابی جعبه فرمان | جعبه فرمان | مرکز تعمیرات هیوندا

4.خودرو در حالت معمولی رانندگی به یک سمت کشیده می شود:

اولین دلیل:نامیزان بودن فشار باد تایرها(باد تایرها تنظیم شود)

دومین دلیل:نامساوی بودن کمبر و یا کستر(تنظیم زوایا)

سومین دلیل:افت نامساوی ، شکستگی ویا لق بودن اتصالات بین فنرها(محکم بستن دوباره آن ها و یا تعویض قطعات خراب در صورت نیاز)

چهارمین دلیل:سفت بودن یاتاقان چرخ(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)

پنجمین دلیل:مسیر چرخ ها به یک سمت نیست(مسیر چرخ ها باید ازمایش شود – شاسی را تنظیم کنید – سفت تر کردن قطعات – تعویض قطعات ناقص در صورت نیاز)

 

5.خودرو در موقع ترمز کردن به یک سمت منحرف می شود:

اولین دلیل:گیر کردن ترمز(بازدید ترمزها – تنظیم مجدد)

دومین دلیل:میزان نبودن باد تایرها(تنظیم فشار باد تایرها)

سومین دلیل:غلط یا نا مساوی بودن کستر(تنظیم مجدد)

 

6.چرخ جلو در سرعت کم لرزش دارد:

اولین دلیل:نامساوی بودن یا کم بودن فشار باد تایرها(تنظیم فشار باد تایرها)

دومین دلیل:لقی اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

سومین دلیل:لقی کینگ پین(تعویض قطعات خورد شده)

چهارمین دلیل:لقی دو دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

پنجمین دلیل:قابلیت ارتجاع زیاد فنرهای جلو(تعویض – محکم کردن اتصالات)

ششمین دلیل:درست نبودن کمبر یا نامساوی بودن ان(تنظیم مجدد)

هفتمین دلیل:نامنظم بودن شیار تایر(تعویض تایر فرسوده)

7.چرخ های جلوی خودرو در سرعت های زیاد بدون کنترل مطلوب است(لرزش فرمان در سرعت زیاد):

اولین دلیل:چرخها نامتعادل است(چرخها را بالانس کنید)

دومین دلیل:چرخها به مفدار زیاد از حالت دایره ای خارج شده(در صورت اشکال تعویض شود)

سومین دلیل:معیوب بودن کمک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)

 

8.پس زدن فرمان:

اولین دلیل:میزان فشار باد تایرها کم یا نامساوی است(تایرها را تا فشار باد درست تنظیم کنید)

دومین دلیل:افت کردن فنرها(محکم کردن اتصالات – تعویض – تعمیر)

سومین دلیل:معیوب بودن کمک فنرها(تعمیر و یا تعویض)

چهارمین دلیل:لقی اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

پنجمین دلیل:لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

علائم خرابی جعبه فرمان | جعبه فرمان | جعبه فرمان چیست

9.تایرها در سر پیچها صدا تولید میکنند:

اولین دلیل:زیاد بودن سرعت(پیچها را با سرعت کمتری دور بزنید)

دومین دلیل:کم یا نامساوی بودن فشار باد درون تایرها(تایرها را تا فشار درست باد کنید)

سومین دلیل:زوایای چرخ میزان نیست(ازمایش و تنظیم کنید)

 

10.رانندگی خشن و سخت:

اولین دلیل:زیاد بودن فشار باد تایرها(فشار باد چرخها را تا میزان صحیح کاهش دهید)

دومین دلیل:معیوب بودن کمک فنرها(تعمیر یا تعویض کنید)

 

11.ساییدگی نادرست تایرها:

اولین دلیل:ساییدگی دو کناره سطح تماس تایر در اثر کمی فشار باد(تنظیم فشار باد تایرها)

دومین دلیل:ساییدگی وسط سطح تماس در اثر زیادی فشار باد(تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)

سومین دلیل:ساییده شدن یکی از طرف های سطح تماس در اثر زیاد بودن بیش از میزان کمبر(زاویه کمبر را باید تنظیم کنید)

چهارمین دلیل:ساییدگی لبه به علت سرعت بیش از حد در سر پیچ ها(پیچ ها را با سرعت کمتری بپیچید)

پنجمین دلیل:ساییدگی کناره به علت سرعت زیاد در سر پیچ ها(ترمزها را بهتر است تنظیم کنید – زوایه چرخ را تنظیم کنید)

ششمین دلیل:ساییدگی غیر یکسان یا موضعی به علت مکانیکی(چرخ ها را تنظیم کنید اهرم ها را میزان کنید)

هفتمین دلیل:ساییدگی با سرعت بالا به علت سرعت زیاد(برای ازدیاد عمر تایر با سرعت کمتر رانندگی کنید .)

علائم خرابی جعبه فرمان | جعبه فرمان | جعبه فرمان چیست

12.کج شدن خودرو در سر پیچها:

اولین دلیل:لق بودن میله تعادل دهنده(محکم کنید)

دومین دلیل:افت فنر یا ضعیف بودن فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)

سومین دلیل:صحیح نبودن کستر(تنظیم کنید)

 

13.شکستن فنر:

اولین دلیل:زیاد بودن بار خودرو(از زیاد بار کردن خودرو خودداری کنید)

دومین دلیل:لق بودن سنتر بولت یا مهره ر کرپی ها یو شکل(مهره را محکم کنید)

سومین دلیل:معیوب بودن کنک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)

چهارمین دلیل:سفت بودن گوشواره ی فنر(انرا ازاد کنید و یا تعویض کنید)

 

14.ضعیف بودن فنر:

اولین دلیل:شکستگی فنر برگی(انرا تعویض کنید)

دومین دلیل:ضعیف بودن کمک فنر(انرا تعویض کنید)

سومین دلیل:کوتاه شدن فنر مارپیچی(واشر بالایی اضافه کنید)

چهارمین دلیل:معیوب بودن کمک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)

 

امیدوارم که با خواندن این متن به خوبی به علائم خرابی جعبه فرمان خودرو آگاهی پیدا کرده باشید .

علائم خرابی جعبه فرمان | جعبه فرمان | مرکز تعمیرات هیوندا

 صافکاری
 • انجام ماهرانه صافکاری بدون رنگ
 • تعویض کردن یک قطعه به طور قابریک
 • تعمیر سپر و شاسی کشی با دستگاه
 • مهارت در امور تیونینگ
 • تغییر فیس و بستن گیت

 

نقاشی
 •   رنگ کردن تمامی بدنه ی خودرو به طور فابریک
 •  مات کردن بدنه ی خودرو به طور سه بعدی
 •   تغییر رنگ کلیپر و رینگ
 •   پولیش واکس بدنه
 •   قلم گیری لیسه ای
 •   سرامیک و واکس بدنه
 •   کارشناسی کامل برای رنگ خودرو

 

مسیر های منتهی به مرکز تعمیرات تخصصی شماره یک :

 1. بزرگراه آزادگان ،خیابان کوهک ، نبش نسیم ششم
 2. بزرگراه همدانی،خیابان کوهک ، نبش نسیم ششم
 3. بزرگراه فهمیده،خیابان کوهک ، نبش نسیم ششم

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از اینجا با ما تماس گرفته و یا با شماره های زیر تماس بگیرید :

شماره تماس: ۰۹۱۹۰۸۲۸۲۷۶ – ۰۹۳۳۲۱۱۴۰۶۹

 

همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر ، در اینستاگرام ما را دنبال کنید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت رزرو نوبت برای تعمیرات خودرو در مرکز تعمیرات تخصصی شماره یک روی عکس زیر کلیک کنید